Świąteczny Konkurs na Facebook’u

sw

Startujemy ze Świątecznym konkursem na naszym profilu Facebookowym! Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy. Warto na Święta, sprawić sobie drobny prezent, wykonując parę kliknięć :)

Świąteczny Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny Konkurs” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma UDC Tomasz Kwoka, ul. Matejki 5, 43-600 Jaworzno.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym firmy UDC od 9.12.2015 do dnia 15.12.2015 (do godziny 23:59).

 

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna która jest Fanem profilu firmy UDC na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy UDC i tym samym zyskała status Fana.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
  2. udostępnić Konkursowy post.
  3. dodać komentarz do Konkursowego postu o treści: „To ja wygram!”.

 

 3. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są gry PC specjalnie, jeśli są z p4rgaming (18x) oraz kupony zniżkowe (5x)
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są:
  1. Uczestnicy (15 pierwszych osób), którzy zdobędą najwięcej polubień swojego komentarza pod Konkursowym postem,
  2. Uczestnicy (8 kolejnych osób) biorących udział w Konkursie.
 3. Każdy wygrany Uczestnik otrzyma maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź wiadomością na Facebooku w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy UDC.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://uslugidlaciebie.com
Share Button