O przysłonie słów kilka

15745-NQGDPSsssss

Co to jest przysłona? Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest przysłona. Przysłona to część obiektywu regulująca wielkość otworu przez które wpada światło. Przysłona ma zwykle postać nachodzących na siebie metalowych listków, a ich liczba i stopień otwarcia, bądź zamknięcia, ma wpływ na kształt bokeh. Oczywiście im większe otwarcie przysłony […]